گروه آموزشی زبان و ادبیات رستم . فارس

آموزش.امتحانات.ارزشیابی.پرسش و پاسخ.طرح سوال.پیشنهادات و انتقادات آموزشی.و ...

نمونه سوالات زبان فارسی 1

شهريور ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب

دريافت نمونه سوال

-------------------------------

شهريور ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب

دريافت نمونه سوال

------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه غائبين با جواب

دريافت نمونه سوال

----------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب

دريافت نمونه سوال

----------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب

دريافت نمونه سوال

------------------------------------

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:16  توسط مصطفی نیکنام  |