گروه آموزشی زبان و ادبیات رستم . فارس

آموزش.امتحانات.ارزشیابی.پرسش و پاسخ.طرح سوال.پیشنهادات و انتقادات آموزشی.و ...

سوالات کنکور رشته تجربي به همراه پاسخ تشريحي

رديف توضيحات دانلود سوال حجم دانلود پاسخ  حجم
1 کنکور 1381 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

928 KB

1.21 MB

2 کنکور 1382 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

722 KB

879 KB
3 کنکور 1383 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

739 KB

763 KB
4 کنکور 1384 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

896 KB

841 KB
5 کنکور 1385 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

3.26 MB

818 KB
6 کنکور 1386 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

3.10 MB

900 KB
7 کنکور 1387 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

2.21 MB

883 KB
8 کنکور 1388 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

2.10 MB

1.41 MB
9          
10        
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:56  توسط مصطفی نیکنام  |